Sunday, June 29, 2008

Suki's Altered Book

I want to show this treasure I ordered from Etsy. Made by my dear friend and multi talented artist Suki! I knew that it would be even better in real, but that it would be that gorgious! Unfortunately I can't let you touch it or show you all the beautiful little details, but believe me pictures don't do it justice. Here is an impression. (don't forget to click on them) Ik wil je deze schat laten zien , die ik op Etsy besteld heb. Gemaakt door mijn lieve vriendin en multi getalenteerde kunstenares Suki! I wist dat het in het echt mooier zou zijn, maar dit overtrof mijn verwachtingen! Het is jammer dat je het niet kan laten voelen of je alle mooie details kan laten zien. In het echt is het mooier dan op de foto's. Hieronder een impressie. (vergeet er niet op te klikken) And here are some details of the little book with the Chinese Long Life sign, and the handmade cards which were in the package as well. Thanks a lot for everything Suki! En hier foto0s van het kleine boekje met het Chinese Lang Leven teken en de handgemaakte kaartjes die er bij zaten. Enorm bedankt Suki! Links: Suki's Etsy Store Suki's Blog

Saturday, June 28, 2008

???????

This black bundle of joy will join our family in 2 weeks. Today we went to see him and the kids liked him, well who would not? My heart melted. I haven't decided on a name yet, but we still have time. Deze zwarte gelukskogel komt onze familie versterken over 2 weken. Vandaag zijn we gaan kijken en de kinderen vonden hem leuk, wie niet? Mijn hart smolt in ieder geval. We hebben nog geen naam, maar we hebben nog tijd. Black Cat Mandala

Wednesday, June 25, 2008

Modern Cooking

Today Lars prepared his first dinner for us! A Turkish dish; Sigir Güveç. Made with the help of his Nintendo DS! Vandaag heeft Lars voor het eerst echt gekookt voor ons! Een Turks gerecht; Sigir Güveç. Gemaakt met behulp van zijn Nintendo! He has tried cakes, pancakes, cookies and pies before, this was his first real dish. Hij heeft cakes, pannenkoeken, koekjes en taarten gebakken. Dit was zijn eerste echte gerecht. My Lars is very nifty with computers, he has downloaded a program for his DS called Cooking Guide, can't decide what to eat. I didn't have my glasses on but there is also a talking guide and pictures! Even mothers can do it! Lars is erg handig met computers, hij heeft een programma voor zijn DS gedownload; Cooking Guide, can't decide what to eat. Zonder bril kunnen zelfs moeders het met hulp van de gesproken intructies! Can you imagine, when I saw my son cooking like that I felt hopelessly old-fashioned. The dish was delicious! I'm proud of him (as always). Kun je je voorstellen als je zoon zo ziet koken dat je je hopeloos ouderwets voelt? Het eten was heerlijk! Ik ben trots op hem (als altijd).

Monday, June 23, 2008

Ratjetoe

click to enlarge! klik om te vergroten! Next to Diana's treats is a linograph by Coc van Duijn, a Dutch artist who makes stunning work. By means of puns she connects the humanworld with the world of animals. Unfortunately I don't know how to translate "Ratjetoe" in English, it means mismash but ratje means little rat and toe means dessert, so literally it is a rat for dessert (look in the cups). My dear friend Erna gave me this wonderful piece a few years ago, because she knew I was a great admirer of her work. One of the best birthday presents ever! I love it, it is so cheerful! Naast Diana's toetjes hangt een lino van Coc van Duijn, een Nederlandse kunstenares. Door woordspellingen verbindt Coc de mensenwereld met die van de dieren. De titel van de litho is "Ratjetoe" kijk maar in de dessertcups! Mijn lieve vriendin Erna heeft me deze litho een paar jaar geleden cadeau gegeven, omdat ze wist dat ik het werk van Coccie zeer bewonder. Één van leukste cadeaux, die ik ooit gekregen heb voor mijn verjaardag! Ze maakt zulke vrolijke dingen! Links: Coc van Duijn Mishmash

Sunday, June 22, 2008

Yummy cupcake and ice cream!

Yesterday I received 2 mini paintings by Diana Evans by mail. I ordered them from her Etsy shop this week. The same day I bought 2 frames and hanged them in my hall. They are sooooo wonderful! In real they are even more gorgeous and beautiful than they were on the pictures. Gisteren ontving ik de 2 mini schilderijtjes van Diana Evans per post. I had ze vis haar Etsy winkeltje besteld deze week. Ik heb meteen 2 lijstjes gekocht en ze in de hall opgehangen. Ze zijn zooooooooo leuk! Eigenlijk zijn ze in het echt nog lekkerder en mooier dan op de foto's. The mini paintings were accopanied by this lovely card. Both card and paintings have glitter. I just love glitter! Thanks a lot Diana! For your wonderful mini paintings and sweet card. I will take good care of them. De mini schilderijtjes werden vergezeld door een allerliefst kaartje. Zowel het kaartje als de schilderijtjes hebben glitter. Ik ben dol op glitter! Dank je wel Diana! Voor je prachtige mini schilderijtjes en je lieve kaart. Ik zal goed voor je zorgen. Check out Diana's Etsy Shop, I left some yummy treats for you as well! Kijk in Diana's Etsy Shop, ik heb nog wat lekkers voor je over gelaten!

Saturday, June 21, 2008

painting

Here is a picture of the painting I did the last two days. You can't see anything? Well it's my bathroom wall, all white, so boring...................... I'd rather paint a mandala. Hier een foto van wat ik de afgelopen dagen geschilderd heb. Zie je niets? Tja het is mijn badkamer muur, alleen maar wit, saai hoor............ Ik schilder liever een mandala.

Friday, June 20, 2008

Bonaire Mandala

Here's the result of playing with 2 pictures. Felix listening to a conch shell. And the incredible color blue of the water. Hier het resultaat van spelen met 2 foto's. Felix die luistert naar een conch schelp. En het ongelofelijke blauw van het water.

Wednesday, June 18, 2008

Troelie

. In Suki's post More from Cape Cod she told us about Romeo's habbit of sleeping with his legs up in the air. It reminded me of this picture I recently took of Troelie. Shamelessly relaxed in a far too small basket. You can learn a lot from cats, they know like no other how to enjoy the simple things of life. On the darkest day they know how to find that one ray of sunshine and enjoy it. In Suki's stukje More from Cape Cod verteld ze over de gewoonte van Romeo om met zijn achterpoten in de lucht te slapen. Ik moest toen aan deze foto van Troelie denken die ik pas had genomen. Schaamteloos ontspannen in een véél te klein mandje. Van katten kun je veel leren, ze weten goed te genieten van de simpele dingen van het leven. Zelfs op de somberste dag weten ze die ene zonnestraal te vinden en er van te genieten.

Monday, June 16, 2008

Cactus Monday

Especially for you Forever Young! Happy cactus monday dear, wfs from Bonaire. Speciaal voor jou Forever Young! Wfs uit Bonaire.

Animals from Bonaire

We made it all to Bonaire! We had a lovely week there. Here a pick of the animals we met on our trip. We saw a lot of iguana's. I just love these creatures, they have something pre-historical about them....... We zijn allemaal in Bonaire gekomen en hebben een heerlijke week gehad daar. Hier een greep van de dieren die we daar gezien hebben. We hebben veel leguanen gezien. Heerlijke beesten, ze hebben iets pre-historisch vind ik. Ze worden ook wel boomkip genoemd omdat hun vlees naar kip smaakt. Wij hebben ze niet gegegeten, alleen bewonderd. Felix is just like me, always drawn to animals and he can't resist petting them. This dog he found on Sorobon Beach. Felix is net als ik als een magneet wordt hij naar dieren getrokken en kan ook niet van ze afblijven. Deze hond vond hij op Sorobon Beach. Flamingos at Saliña Slagbaai. Beautiful pink! Flamingo's at Saliña Slagbaai. Mooi roze! A lovely dove, much smaller than the ones we have here. Een mooie duif, veel kleiner dan die we hier hebben, maar net zo gracieus. This was our breakfast cat. I just love to have cats (and/or dogs) around it makes me feel at home. Dit was onze ontbijt poes. I vind het altijd heerlijk als er katten (en/of honden) zijn, dan voel ik me thuis. These donkeys live in Donkey Paradise. After a hard life in the wild these donkeys were brought to the donkey sanctuary and are well taken care of. We saw a lot of mistreated donkeys, cut, beaten, deliberately hit by car (it breaks my heart when people treat animals bad!). The people of Bonaire once got paid the damage to their cars caused by donkeys for which the government was liable. Since they changed this rule the number of accidents dropped dramatically......... Fortunately some donkeys were born in the Santuary or just found and brought in, who didn't have to suffer before entering their deserved paradise. There are more than 400 donkeys in the sanctuary, the male are neutured to prevent over population. We came at dinner time. Have you ever heard hundreds of donkeys eat hay at the same time? It sounds like a mantra......................a soothing sound. Deze ezels leven in Donkey Paradise. Na een vaak moeilijk leven in het wild zijn ze hier gebracht naar het Ezel Sanctuary en worden ze liefdevol verzorgd. Sommigen zijn werkelijk van een hel in de hemel gekomen. We hebben een aantal behoorlijk mishandelde dieren gezien, gesneden, blind geslagen en soms opzettelijk aangereden (het breekt echt mijn hart als mensen dit dieren aan kunnen doen!). Er was een tijd dat je op Bonaire de schade aan je auto vergoed kreeg als je een ezel (per ongeluk) aanreed. Sinds deze regel is opgeheven zijn het aantal aanrijdingen ook dramatisch gedaald.......... Gelukkig waren er ook ezels die in het reservaat geboren zijn of gewoon gevonden en gebracht, die niet eerst hoefden te lijden voordat ze hun verdiende paradijs in mochten. Er zijn meer dan 400 ezels in het reservaat. De mannetjes worden gecastreerd om overbevolking tegen te gaan. Wij kwamen er rond etenstijd. Heb je ooit honderden ezels tegelijk hooi horen eten? Het was net een mantra...............een heerlijk geluid.

Sunday, June 15, 2008

Saturday, June 7, 2008

Bonaire

Tomorrow I'll fly to Bonaire. I will have a long layover there so I will try to take my family with me, to combine work and pleasure. They will fly with a reduced ticket and only if seats available....... so please cross your fingers that they can come with me. See you in one week! Morgen vlieg ik naar Bonaire. Ik heb een lange stop daar, dus probeer ik mijn man en kinderen mee te nemen om werk en plezier te combineren. Ze vliegen met een IPB ticket, dus alleen als er plaats is........ dus duim alsjeblieft voor me. Tot over een week!

Wednesday, June 4, 2008

Panta Rhei

Panta Rhei, "everything is in a state of flux" Panta Rhei, "alles stroomt of alles is in beweging" In this mandala I used the spiral. In terms of astrology, mysticism and myth the spiral translates into meanings of spirituality and rebirth. In terms of spirituality, the spiral symbol represents the path leading from outer consciousness (materialism, external awareness, ego, outward perception) to the inner soul (enlightenment, unseen essence, nirvana, cosmic awareness). In terms of rebirth or growth, the spiral symbol represents the consciousness of nature beginning from the core or center and thus expanding outwardly. This is the way of all things, as recognized by most mystics. De spiraal is het symbool van de spirituele groei. De spiraal drukt het cyclisch karakter uit van alles. Alles komt terug. "Panta rei". De wereld is cycliscH. Het menselijk bestaan is cyclisch, het komt steeds terug, maar niet zoals bij een cirkel, wel op een steeds hoger of lager niveau. De mens zoekt zijn weg in een spiraal. Het labyrint symboliseert deze spiraal. Sedert de oudheid diende men door een labyrint te gaan om een belangrijke plaats te bereiken