Sunday, August 31, 2008

Sunday

This mandala I started in Singapore and finished this morning here at home. It´s a lovely sunny day. I´m working in the garden. A lovely sunday to all of you! Deze mandala ben ik in Singapore begonnen en vanmorgen hier thuis afgemaakt. Het is een heerlijk zonnige dag en ik ben in de tuin aan t werk. Een fijne zondag allemaal!

Saturday, August 30, 2008

Singapore Shots

I´m home again! Reunited with Sjimmie, who I missed dearly. And of course the rest of my family. The sun is shining, it´s going to be a gorgeous weekend. I´m going to sleep now on the couch with Koekie, Droppie, Sjimmie and whoever wants to join...... Have a nice weekend! Ik ben weer thuis! Terug bij Sjimmie, die ik erg gemist heb. En natuurlijk de rest van mijn familie. De zon schijnt, het wordt een heerlijk wwekend. Ik ga nu slapen met Koekie , Droppie en Sjimmie op de bank en wie er nog meer bij willen komen...... Een fijn weekend!

Thursday, August 28, 2008

Singapore Mandalas

Today I went to Chinatown, on foot, so besides sightseeing I also had my daily exercise....... In Chinatown I went to look for a diabolo for Felix, who will turn 10 years next week (wednesday). Unfortunately no diabolos. I went to the Sri Mariamman Temple. I love to visit temples, especially in the Far East. The ceilings are always filled with mandalas. Here are a few. Vandaag ben ik naar Chinatown gegaan, te voet, dus behalve sightseeing heb ik ook mijn dagelijkse workout gehad. Ik hoopte een diabolo te vinden voor Felix die aanstaande woensdag 10 jaar wordt. Geen dibolo gevonden, jammer genoeg. Ik ben in de Sri Mariamman Tempel geweest. Ik vind het geweldig om tempels te bezoeken in het Verre Oosten. De plafonds hebben meestal mandala's. Hier zijn er een paar. Years ago I visited this temple and I remembered the colors of the figurs outside to be more vibrant. Maybe the sun has faded them or it's my memory who fades...... Jaren geleden ben ik ook eens in deze tempel geweest en herinner mij dat de kleuren van de figuren buiten veel sprekender waren. Misschien heeft de zon ze vervaagd of is het mijn herinnering........... If you take pictures from a certain angle you can just catch the temple which is the oldest Hindu Temple in Singapore. But there is no way stopping the new. Look at the building behind the lady. I kind of like this combination. Als je foto's neemt vanuit een bepaalde hoek kun je alleen de tempel er op krijgen, die de oudste Hindu tempel is van Singapore. Maar je kunt het nieuwe niet tegenhouden. Kijk maar achter de dame. Ik moet zeggen dat die combie ook wel wat heeft. The lion is doing his best but he can't stop the buildings from appearing. De leeuw doet ook zijn best, maar hij kan de gebouwen ook niet tegenhouden. And thank God there is Coca Cola to make it complete. En gelukkig is er ook Coca Cola om het plaatje compleet te maken (of te bederven?).

Wednesday, August 27, 2008

Other Art Supplies

I'm in Singapore at the moment and today I thought it would be cool to shop for art supplies here. I really need to go to Rotterdam, to Harolds to buy some things I need. Here in Singapore I went to the Bras Basah Complex, which is called heaven for book lovers. I went to several art sypply stores. Chen Soon Lee Book Stamp & Coin Centre had the most fabulous brushes I have ever seen. Ik ben in Singapore en het leek me leuk om hier eens naar kunstenaarsbenodigdheden winkel te gaan. Ik moet eigenlijk weer eens naar Rotterdam, naar Harolds om spullen te kopen die ik nodig heb. Hier in Singapore ben ik naar het Bras Basah Complex gegaan wat een walhalla is voor boekliefhebbers. Ik ben allerlei schilderwinkels in gegaan. Bij Chen Soon Lee Book Stamp & Coin Centre heb ik de meest waanzinnige kwasten gezien! I have a few of these brushes at home, but I can not really use them for my mandalas. The people in the shop were very friendly and I was allowed to take pictures. Ik heb een aantal van deze penselen thuis, maar ik kan ze niet gebruiken voor mijn mandala's. De mensen in de winkel waren erg aardig en vonden het geen probleem dat ik foto's nam. I tried the brushes on this wonder paper. You use the brush with water and it turns black on the paper. When dry the black disappears and you can use it over and over again. They call it practice paper. Ik mocht de kwasten proberen op dit wonderpapier. Je gebruikt water en het wordt zwart op het papier. Wanneer het opdroogt verdwijnt de kleur en kun je het steeds weer opnieuw gebruiken. Ze noemde het oefenpapier. For me this works better than a candy store! Dit is als een snoepjeswinkel voor mij! To my surprise I found some things I can use. Small canvasses (7 x 5 cm), gold and silver paint. A nice porcelain dish for paint and some Japanese cards, almost too beautiful to use. I can't wait to start! Tot mijn verbazing vond ik er ook nog dingen die ik kon gebruiken. Kleine doekjes (7 x 5 cm), goud en zilver verf (had ik nodig) een porceleinen schaaltje voor verf en Japanse kaarten om te beschilderen. Mijn handen jeuken!

Saturday, August 23, 2008

Outside

Sjimmie is 13 weeks now. He is fearless! And smart. He has discovered the dog door and the garden. In the garden lots of new adventures are waiting for him! The speed of all his discoveries is worrying me....... Sjimmie is 13 weken. Hij kent geen angsten en is zeer ondernemend. En slim. Hij heeft het hondenluik ontdekt en de tuin. Nieuwe avonturen wachten op hem. Het tempo waarin hij alles ontdekt verontrust me, dat mag best langzamer...... A tree and he is in! The 3 other cats are watching him with admiration and surprise; the 2 Holy Birmans have never been in a tree and Troelie has to loose weight first before trying again at her age. Een boom en hup hij zit er in! De andere 3 katten kijken met verbazing en bewondering toe; de 2 Heilige Birmanen zijn nog nooit in een boom geweest en Troelie moet eerst op dieet om op haar leeftijd nog een poging te wagen. What's this? Empty.............ok let's go on. Wat is dit? Leeg.............ok we gaan verder On my way to the top. Op weg naar de top. He believes the bird will wait for him, while he moves on. Hij gelooft dat de vogel wel op hem zal wachten, terwijl hij verder gaat. But the bird flew away. How to get down now? Maar de vogel vliegt weg. Hoe nu naar beneden? I'm lucky to have my claws................ Gelukkig heb ik mijn nagels................. A mole has discovered my new lawn and has destroyed it in a few days. I really love all animals and I can not harm any of them, even if they ruin my lawn or eat my plants or whatever. Nature is for all living creatures. We have to share this earth and live in harmony with eatch other. Een mol heeft mijn nieuwe grasmat ontdekt en het in een paar dagen kapot gemaakt. Ik hou van alle dieren en ik kan er geen kwaad doen, ook al ruineren ze mijn grasveld of eten ze mijn planten op. De natuur is er voor alle levende wezens. Wij moeten deze aarde delen en in harmonie leven met elkaar. Or am I going to catch this mole..........................? Nah..............I don't think so. Of ga ik die mol vangen....................? Nah..............ik dacht het niet. My hope is this device. It makes a sound every now and then and is supposed to scare the mole away. I rather have him as my neighbor. next to my garden near the Nobelpoort are a lot of moles . I hope he will find his way back to his family again. Mijn hoop is gevestigd op dit apparaat. Het maakt een hoog geluid en moet de mol wegjagen. Ik heb hem toch liever als mijn buurman, naast mijn tuin loopt de gracht en in de buurt van de Nobelpoort zijn er veel mollen. Hij moet gewoon terug naar zijn familie.

Just for fun

http://bomomo.com/ Just click on de link and have fun! Op de link hierboven klikken en even lekker spelen!

Friday, August 22, 2008

Thursday, August 21, 2008

Wednesday, August 20, 2008

Lapcat Sjimmie

Taking a picture of a black cat isn't that easy........... These were taken on the colorful lap of my friend Eveline, who was here last weekend. Sjimmie is on my lap right now, whenever he is tired and not playing he finds a lap to take a nap. I'm so happy with him! Een foto nemen van een zwarte kat valt niet mee........... Deze zijn genomen op de kleurrijke schoot van Eveline, die op bezoek was afgelopen weekend. Sjimmie ligt nu ook op schoot, als hij moe is van het spelen zoekt hij het liefst een schoot op om een dutje te doen. Ik ben zo blij met hem!

Another One!

Thanks Melissa for this goldcard! For all my blogfriends visiting, go ahead and take it! Enjoy! Deze award heb ik van Melissa gekregen en ik mag hem aan iedereen doorgeven! Dus ben je op bezoek neem hem mee. En geniet ervan!

Tuesday, August 19, 2008

Sunshine

Toen we je wegbrachten vielen er tranen uit de hemel. Toen we je achterlieten kwam de zon. Verwarmde jouw aarde en onze harten. Warmte, dat wilde je. Warmte, die was er. Voor Wiebe en Nicole (and for SIL and Suki)

Monday, August 18, 2008

I Love Your Blog

Another award! Thanks Diana (from Back to the Drawing Board) for thinking of my blog. I feel honoured to be one of your favourite blogs and to receive the award. You know I would like to nominate all my favourite blogs mentioned on the right, but I am only allowed to mention 7. These are the rules: 1. The winner can put the logo on their blog 2. Link the person you received your award from 3. Nominate at least 7 other blogs. Put links of those blogs on yours. 5. Leave a message on the blogs of the girls or boys you’ve nominated So I will mention 7 to point you in the direction of a blogs you must visit! Muktha's Heartbeads Soulbrush A Year of Art Miriam Mandala Silver Star Sanctuary Teri's Mandalas Words of a Bohemian Mom I have tried to mention (maybe) less known or new blogs in the circle of inspiration I visit. So if you are not in the list above I doesn't mean you are not in my top 7, you are all my favourites! Enjoy the links above!

Sunday, August 17, 2008

Beijing

Friday I returned from Beijing. It was rainy but nevertheless we had such fun! Vrijdag ben ik uit Peking teruggekomen. Ondanks de regen hebben we daar zo'n leuke tijd gehad! On the way to Beijing we had Jeroen van der Boom (a famous Dutch singer) and his girlfriend on board. Both very nice people! So nice te see that someone you admire is just like you thought he would be in real life. Op weg naar Beijing hadden we Jeroen van der Boom met zijn vriendin aan boord. Zo leuk dat hij in het echt ook net zo is als ik dacht. Zijn vriendin Dany is ook een hele leuke meid! In het Holland Heineken House kwamen we ze weer tegen het was heel gezellig. Bewondering voor het geduld waarmee Jeroen met al zijn fans op de foto ging. Onvermoeibaar poseerde hij en gaf handtekeningen. Wij wilden uiteraard ook met Dany en Jeroen op de foto. Henk Grol was honored because of his Olympic bronze medal. De huldiging van Henk Grol, die brons had gewonnen. Then the performance of Roel van Velzen! Gee what a party! Daarna het optreden van Roel van Velzen! Het dak ging er echt af! We had such fun! We hebben het zo gaaf gehad! A nice memory sponsored by Ricoh. We had this delegation on board, such nice people! Een leuke herinnering gesponsored door Ricoh. We hadden deze delegatie ook aan boord tijdens de terugvlucht, zulke aardige mensen! We met the Olympic mascottes at the airport. Op de foto met de olympische mascottes. On the return flight van Velzen was on board! The party went on....... Op de terugvlucht hadden we van Velzen aan boord dus ging het feestje ging nog even door. Wat een artiest! Wat een leuke vent; aardig, vol homor en een ras entertainer Ik ben echt een fan geworden. "Je bent zo" by Jeroen van der Boom "When summer ends" by Roel van Velzen Enjoy! Jeroen van der Boom Roel van Velzen Some pictures by Wilbert van Haneghem. Thanks!