Saturday, May 31, 2008

Shoebox / Schoenendoos

Reading Suki's blog brought me to Hopper's post: Why you can't trust people to tell their own stories.... Both posts made me think and I realized this was pretty complicated. A while ago my brother and I have sorted out old photos with my father. We divided everything in shoeboxes. To do so we had to look at all of them. And there you see your whole life pass in a few hours.But what's the story? What is true? I agree with Hopper that You will only show the part you want to. After taking pictures I delete the terrible ones and the ones I look bad on......... making the memory more beautiful than it is? Probably. The picture above hangs in my kitchen for years, it tells different stories. For others....A mother with a sweet girl......................... To me.........My mother who tried to make a lady out of me from the start. The start of a life full of mutual disappointment. I look at this picture nearly every week. The disappointment is gone, the guilt is still there. What a struggle. Now I know she meant well and she did the best she could and so did I. Toen ik Suki's blog las bracht dat me naar Hopper's post: Why you can't trust people to tell their own stories.... Beide stukjes hebben me aan t denken gezet en me laten inzien dat het nogal ingewikkeld in elkaar zit. Een poosje terug hebben mijn broer en ik foto's uitgezocht met mijn vader. Alles verdeeld in schoenendozen, je leven gaat dan door je handen in een paar uur. Maar wat is de waarheid ? Dit is maar een fractie, wat de ene foto de één zegt is voor de ander weer anders. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Ik ben het met Hopper eens dat je soms iets laat zien van jezelf, iets dat je graag zelf wilt zien of laten zien. Vroeger verscheurde je slechte foto's nu delete je ze op de computer. Zodat de herinnering die overblijft iets rooskleuriger is. Deze foto hangt al jaren in mijn keuken. Hij verteld verschillende verhalen. Voor anderen...... een moeder met een lief meisje. Voor mij ..........mijn moeder die een dame van me wilde maken, het begin van een leven vol wederzijdse teleurstellingen. De foto hangt op het bord in de keuken, ik kijk er minstens wel één keer per week naar. Wat zegt de foto me nu? De teleurstelling is weg, het schuldgevoel niet. Wat een gedoe. Ik weet dat mijn moeder het goed bedoelde en haar best deed en ik ook.

Thursday, May 29, 2008

Stone owl / Steenuil

I finished a mandala recently, but I can't show it yet, because Miriam hasn't seen it herself yet. So another oldie her. This mandala I painted for Colin a few years ago. The animals in this mandala are snake and stone owl. Behind the owl I used silver leaf for the 3 moons. Ik heb weer een mandala af, maar ik kan hem nog niet laten zien, want Miriam, voor wie de mandala is heeft hem zelf nog niet gezien. Dus hier nog eentje uit de oude doos. Deze mandala heb ik een paar jaar geleden gemaakt voor Colin. De dieren die ik in deze mandala geschilderd heb zijn steenuil en slang. Achter de uilen heb ik manen geschilderd en daar bladzilver bij gebruikt. The symbolic meaning of owl deals with: intelligence, brilliance, perspective, intuition, quick-wit, independence, wisdom, protection, mystery and power. Here you can see a nest of stone owls live! Een paar van de symbolische betekenissen van de uil zijn helderziendheid, magie, intuïtie, wijsheid mysterie en kracht. Hier kun je een nest steenuilen live zien! Uil als totemdier Animal Symbolism of Owl Beleef de Lente Wikipedia Wikipedia NL

Tuesday, May 27, 2008

Waitless / Minderwachten

I promissed you a link to save time....... Try this one, it's fun. You can learn a lot of nifty skills to save time for more important things, such as blogging...... The egg trick really works, my husband tried it out. I wouldn't try it if you are serving eggs to friends and you are having a severe cold. I'm learning the turbo park thing, it's great. What I miss in the list is a way to fix my hair fast after parking. I had nog een link beloofd om tijd te sparen. Probeer deze eens, hij is nog leuk ook. Je kunt veel handige dingen leren, die je tijd zullen besparen, die je kunt gebruiken voor belangrijkere dingen, zoals bloggen.De truck met het ei werk, die heeft mijn man al uitgeprobeerd. Ik zou het alleen niet aanbevelen als je eieren serveert aan je vrienden terwijl je verkouden bent. Ik ben bezig om het turbo-parkeren te leren, nu nog een manier om je haar snel weer in model te krijgen........................... http://www.waitless.org/

Sunday, May 25, 2008

Doves / Duiven

Time for a mandala.I wanted to share a link to save time, but due to lack of time ;) I'll do that tomorrow. This mandala I made for Adrie, mother of my friend Maureen. In the mandala I painted a dove, not like the ones in my garden but a white peace dove. The photo I took years ago at the childrens farm and I knew then that one day I would use it for something. That was long before I even knew what a mandala was..... Tijd for een mandala. Ik wilde eigenlijk een link delen die tijd bespaart, maar wegens tijdgebrek ;) doe ik dat morgen. Deze mandala heb ik voor Adrie geschilderd, de moeder van mijn vriendin Maureen. In de mandala heb ik een witte vredesduif geschilderd, die ik ooit eens zelf op de kinderboerderij gefotografeerd heb. Toen wist ik dat ik de foto ooit zou gebruiken voor iets, dat was lang voordat ik wist wat een mandala was....... I think doves are very beautiful. They have a bad reputation here, but that's because of the "dirty" pigeons in the big cities, I think these poor creatures deserve our compassion as well. In my garden there are 2 Turkish Turtle doves and in the front yard there are always 2 Columbas. Both species are very handsome. Besides peace symbols doves are symbol for reconciliation, letting go,safety,and fertility. Ik vind duiven erg mooi. Ze hebben hier een slechte reputatie, mensen denken altijd aan "vieze" stadsduiven, die eigenlijk ook maar arme drommels zijn en mededogen verdienen. In mijn achtertuin komen steeds 2 Turkse Tortels en in de tuin waar de hertjes lopen zie ik steeds een stel houtduiven. Beide soorten zijn erg knap. Behalve dat de duif een vredessymbool is staat de duif ook symbool voor verzoening, loslaten, liefde for huis en haard, veiligheid en vruchtbaarheid. De duif is de boodschapper van Moeder Aarde. Houtduif Columba Power Animal

Saturday, May 24, 2008

Damanhur

Ever heard of the temple of Damanhur? No? Then you have to see this site and see the eighth world wonder. Ooit gehoord van de tempel van Damanhur? Nee? Dan moet je deze site bezoeken en het achtste wereldwonder zien. House of secrets: Below this house is the Damanhurian temple which is one of the largest temple complexes in the world. Sounds like something from a movie, but it is real. Het huis met het geheim: Onder dit huis, wat er overigens aan de voorkant heel normaal uitziet, ligt één van de grootste tempelcomplexen ter wereld. Klinkt als iets uit een film, maar het bestaat echt! There are nine chambers with stunning murals, mosaics, statues, secret doors and stained glass windows in the ceiling (MANDALAS!) Er zijn negen ruimtes met geweldige muurschilderingen, mosaïken, beelden, geheime deuren , labyrinten en glas in lood ramen in het plafond (MANDALA'S !) These pictures are just a fraction of the awesome beauty to discover. I hope I will be able to see this in real some day. Deze foto's zijn maar een fractie van wat voor pracht er te zien is. Ik hoop dat ik het ooit in het echt mag aanschouwen. Federation of Damanhur All about the Damanhur Federation Article Daily Mail Damanhur Orang Utan

Wednesday, May 21, 2008

Looking at Eatch Other

Our deer Saar en Annemie looking at the dogs across the street in our other garden. Onze hertjes Saar en Annemie kijken naar de hondjes die aan de overkant achter het tuinhek zitten. Koekie en Droppie looking at the deer. Poor Doggies, why on earth did men invent fences?! Koekie en Droppie kijken naar de hertjes. Arme hondjes, waarom hebben mensen hekken uitgevonden?! Here is Troelie looking at me. "No fence can stop me". Hier kijkt Troelie naar mij. "Geen hek dat mij tegenhoudt".

Tuesday, May 20, 2008

7 years in Tibet

We (the yahoo mandala group) made a weblog in memory of Anne-Mieke. Today I made this video with the mandala's of Anne-Mieke and the music from the soundtrack of Seven Years in Tibet, the movie which inspired Anne-Mieke to start making mandalas. Wij (de yahoo mandala groep, waar ik al jaren lid van ben) hebben een weblog ter nagedachtenis aan Anne-Mieke gemaakt. Vandaag heb ik dit filmpje gemaakt met de mandala's van Anne-Mieke en de muziek uit de film Seven Years in Tibet, die Anne-Mieke inspireerde om mandalas te gaan maken. http://blogvooranne-mieke.blogspot.com/

Friday, May 16, 2008

Tehran / Teheran

I have been 2 days in Tehran, 2 days without my cellphone, internet and my glass of wine. Who would ever have thought that I would walk around with a shawl (I have strong feelings about that) without minding. Two wonderful days in which I met so many friendly people. I saw so many interesting things and I encountered so many emotions. This country has touched my heart. Ik ben 2 dagen in Teheran geweest, 2 dagen zonder mijn mobiel, internet, zonder mijn glaasje wijn. En wie had ooit gedacht dat ik met een hoofddoek op zou lopen (ik heb daar zo mijn bezwaren tegen) en het niet eens erg zou vinden........ Twee fantastische dagen, waarin ik zoveel lieve mensen heb ontmoet. Zoveel mooie dingen gezien en zoveel gevoelens ervaren. Dit land en zijn mensen heeft me geraakt. The palace of the Shah Mohammad Reza Pahlavi. Het paleis van de Shah Mohammad Reza Pahlavi. Lovely murals. Mooie muurschilderingen. Among all the wealth they had to leave behind stood this "antique" tv set..... Tussen alle rijkdom, die ze moesten achterlaten, stond deze "antieke" tv...... These people gave us a ride. Van deze mensen kregen we een lift. SO ZO MANY VEEL COLORS! KLEUREN! I loved this view Dit uitzicht vond ik zoooo mooi. And again wonderful friendly people who were eager to get to know you and want to communicate. Wederom een groep vriendelijke jonge mensen, die ontzettend nieuwsgierig naar ons waren en graag met ons wilden praten en op de foto wilden. If you want to see more photos please click here klik hier voor meer foto's Other links: Wikipedia Tiles from a 13th Century Iranian Mosque.

Tuesday, May 13, 2008

Mother and child / moeder en kind zijn

My son Felix with my mother. Felix met oma. Felix said to me on Mother's Day: " Mom you are really special, you have a child and you are one! He is so true and I wonder how long I will stay that special........ Op moederdag zei Felix: Mama, eigenlijk ben je heel bijzonder, je hebt een kind en je bent er één! Felix zegt altijd hele rake dingen, ik vraag me af hoe lang ik nog zo bijzonder zal zijn......... My son Lars with granny. Mijn oudste zoon Lars met oma.

Monday, May 12, 2008

Mother's Day / Moederdag

Yesterday we finished cleaning the terrace. The garden looks so good and the weather is still summer! Gisteren hebben we het terras afgekregen, het schoonmaken heeft 2 dagen in beslag genomen. De tuin ziet er mooi uit; de schone tegels alles staat in bloei en het weer dat maar zomer blijft! Spook drinks from the little (frog) pond. Spook drinkt uit de kleine (kikker)vijver. Troelie tries to tear our cupboard to pieces. Troelie probeert de kast aan flarden te trekken. Our extended lawn. Onze grasmat die we groter hebben gemaakt, links zie je het nieuwe gras, op de foto lijkt het al één mat. The large pond. I bought 12 new fish saterday, not one single fish survived the heron this winter (in spite of a net we used). Poor fish, We had 8, which all had a name. Now I bought 6 orange and 6 blue. No names this time...... De grote vijver. Ik heb zaterdag 12 nieuwe vissen gekocht, niet één vis heeft de reiger deze winter overleefd. Ondanks het net, we snappen er niets van. Arme visse, we hadden er 8 en ze hadden allemaal een naam. Nu heb ik zes oranje en 6 blauwe windes gekocht. Geen namen deze keer........ I glued 3 pictures together, a bit strange with the tiles but a fun view. Hier heb ik 3 foto's aan elkaar geplakt, een beetje vreemd, vooral die tegels maar wel een leuk panorama. The best of both worlds............The clematis grows in the Crataegus (no idea what it is in english.....). I love it and leave it like that. De clematis groeit in de meidoorn, ik vind het zo mooi dat ik het maar zo laat. My frog pond with lots of salamanders (newts?) Mijn kikkervijver met veel salamanders. I love staring in the water and seeing things, I love my ponds, I love all the animals in and around it. Ik hou er van om in het water te kijken, van alles te zien bewegen. Ik hou van mijn vijvers en alle dieren in en rondom de vijver.

Saturday, May 10, 2008

Pop-ups

I love pop-up books! Ik hou van pop-up boeken!

Tuesday, May 6, 2008

50 !

Today my brother Per has turned 50! Congratulations old boy! See you later today. Vandaag is mijn broer Per 50 geworden! Gefeliciteerd ouwe jongen! Tot later vandaag. One of the symbols used in his mandala, which I made for him years ago, is the seagull. The seagull moves well on water as well as in the air. Water stands for emotions, air for reason. The seagull connects the two. The seagull represents the freedom of spirit associated with the sea; it inspires us to see the beauty in simple things. Één van de gebruikte symbolen in zijn mandala, die hij overigens al jaren heeft, is de zeemeeuw; De zeemeeuw - kan zowel in het water als in de lucht goed functioneren. Het water staat hierbij voor het gevoelsaspect, de lucht voor het verstand. De zeemeeuw als symbool verbindt gevoel en verstand en geeft er het aspect van vrijheid aan. Zeemeeuwen kunnen zich op de stromingen van de lucht laten drijven en ze hoeven geen extra energie te gebruiken. De zeemeeuw kan ons dit leren. photo: Ian Britton

Monday, May 5, 2008

Spring / Lente

I made this video with my old Kodak (photo) camera. I'm a disaster with a videocamera I know. But the video shows the new haircut of Koekie and Droppie; ready for summer! Ik heb dit filmpje gemaakt met mijn oude Kodak (foto)camera gemaakt. Ik ben echt een ramp met een videocamera, ik weet het. Ik kan echt geen fatsoenlijk filmpje maken! Maar dit filmpje laat goed het nieuwe kapsel van Koekie en Droppie zien. Klaar voor de zomer! In the video the dogs are chasing a Turkish Turtle dove. We have this couple in our garden since a long time and I am a little bit in love with them. They are so sweet together and from my kitchen window I watch them sitting on the fence and now the male is making a pass at her lately. I enjoy watching them being in love. But last week I saw only just one..................for a couple of days. So I thought maybe she has a nest. But my son Felix told me that he saw her hit by a car. This really made me depressed; my beautiful couple torn apart by a stupid car! But I didn't find a dead dove so I still was hoping my son had made a mistake. Saturday I saw them both again and I can't tell you how happy I was seeing them together again! Today I bought them special Turkish Turtle seeds. I know I shouldn't feed the birds in spring and summer, but just a litlle to keep them around. BTW Koekie and Droppie have never catched anything yet and my 3 old cats are too slow also, so they are in no danger. Op het filmpje proberen de hondjes de duif te pakken (pure zelfoverschatting). We hebben sinds vorig jaar een koppel Turkse Tortels in de tuin en ik ben erg aan ze gehecht en van ze gaan houden. Ze zijn zo lief samen en vanuit mijn keukenraam zie ik ze op de schutting. Het mannetje maakt de laatste tijd het vrouwtje het hof. Heerlijk om ze zo verliefd te zien. Zo schattig! Maar vorige week zag ik er ineens nog maar één...............een paar dagen. Ik dacht misschien zit het vrouwtje wel op een nest. Mijn jongste zoon Felix vertelde me dat hij had gezien hoe de duif was aangereden door een auto (de natuur is hard vertelde hij me nog wijs erachter aan). Ik was er helemaal depressief van; mijn mooie duivenkoppel gescheiden door een stomme auto. Ik zag nergens in de straat een dooie duif, dus ik had nog hoop. Misschien had hij zich wel vergist. Zaterdag zag ik ze weer samen en ik kan je niet vertellen hoe gelukkig dit me maakte! Vandaag heb ik een zak Turkse Tortelduiven zaad gekocht. Ik weet , je kunt beter niet voeren in de lente en zomer, maar zo maar een paar zaadjes om ze te laten blijven. Het voelen echt als mijn duifjes. Koekie en Droppie hebben nog nooit iets gevangen en die 3 oude katten zijn ook te traag, dus ze lopen geen gevaar in onze tuin.

Sunday, May 4, 2008

Blue / Blauw

Blue is the color of the sky and sea. It is often associated with depth and stability. It symbolizes trust, loyalty, confidence, intelligence, faith, truth, and heaven. Blue is considered beneficial to the mind and body. It slows human metabolism and produces a calming effect. Blue is strongly associated with tranquility and calmness. In heraldry, blue is used to symbolize piety and sincerity. Blauw is de kleur van de hemel en de zee. De kleur wordt geassocieerd met diepte en stabiliteit. Het symboliseert vertrouwen, loyaliteit, intelligentie, geloof en de hemel. Blauw is heilzaam voor geest en lichaam. Het kalmeert en ontspant de geest. Blue is considered one of the additive primary colors. Blauw is een primaire kleur in het systeem van additieve kleurmenging. When blue is your favorite color you are sincere and thoughtful, you enjoy finding a quiet place to read or too reflect. Time alone to rejuvenate is essential. You benefit from meditation and self exploration. Honest and truthful you are a great friend. You have a peaceful spirit. Blauw staat voor helderheid, communicatie en voor charme. Mensen die van blauw houden scheppen graag orde in hun leven en weten hun mening helder en duidelijk verwoord over te brengen. Je weet altijd wat je aan blauwliefhebbers hebt. Tenzij ze last hebben van stress, dan kunnen er nog wel eens wolkjes in de blauwe lucht verschijnen. Blue is associated with the number 5 and the Throat Chakra, Sanskrit name Vishuddha Description: Light blue with 16 petals Location: Bottom of the neck Purpose and Activity: Connection to one’s ability to communicate. Enables one to speak one’s truth and to truly listen to the truth of others, to hear their story. Blauw is verbonden met het vijfde Chakra, de Keel Chakra, in het Sanskriet Vissudha genaamd. Deze Chakra zit bij de keel en is verbonden met onze creatieve identiteit. Je uiten, communicatie, mening laten horen zijn de trefwoorden. The blue mandala above I have painted for my friend Arja who wanted a mandala just like my red mandala but then in blue Links: Wikipedia Your favorite color Bepster Meer over blauw Het 5e Chakra The 5th Chakra Meditation Mandalas